7 Days of Fleur | Day 3: Envy

7 Days of Fleur | Day 3: Envy

  • Velvet Haori Kimono Velvet Haori Kimono
  • Prisma Embroidery Thong Prisma Embroidery Thong
  • Prisma Embroidery Cheeky Prisma Embroidery Cheeky
  • Prisma Embroidery Demi Bra Prisma Embroidery Demi Bra
  • Prisma Embroidery Thong Prisma Embroidery Thong
  • Fuller Cup Prisma Embroidery Demi Bra Fuller Cup Prisma Embroidery Demi Bra
  • Prisma Embroidery Garter Belt Prisma Embroidery Garter Belt
  • Prisma Embroidery Cheeky Prisma Embroidery Cheeky
  • Velvet Lily Embroidery Garter Belt Velvet Lily Embroidery Garter Belt
  • Haori Kimono Gift Box Haori Kimono Gift Box